dinsdag, 1. april 2008 - 14:16

'Melkproductie over vijf jaar 50% hoger'

Lelystad

Schaalvergroting en groei van de productieomvang zijn de belangrijkste ontwikkelingsrichtingen voor Nederlandse melkveehouders met een sterke interesse voor strategie. Dat blijkt dinsdag uit een enquête onder 78 melkveehouders uitgevoerd door onderzoekers van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR.

Stijging van 50%
De melkveehouders denken dat ze in 2012 ongeveer 50% meer melk produceren dan in 2007. Voor deze productieverhoging is een toename van melkquotum, grond, bijbehorende gebouwen en extra personeel nodig. De ondernemers verwachten dat het vreemd vermogen per kg melk door deze uitbreidingen in 2012 (weer) hetzelfde is als in 2007, namelijk € 1,30 per kg melk.

Hoge investeringen nodig
Volgens ASG-onderzoekers Michel de Haan en Jelle Zijlstra zijn hoge investeringen nodig om de groei te realiseren. Zij verwachten dat bij uitvoering van de plannen de hoeveelheid vreemd vermogen per kg melk in 2012 duidelijk hoger zal zijn dan het niveau dat de veehouders zelf aangeven, of dat de plannen aangepast worden om minder te lenen voor investeringen.

De geënquêteerde veehouders zeggen dat klassieke thema’s als vakmanschap, voeren en melken nog steeds de belangrijkste aandachtsvelden voor melkveehouders zijn. Direct daarna komen managementthema’s als strategie en organiseren.

Bij investeringen in technologie richten de veehouders zich vooral op het verbeteren van de arbeidsefficiëntie, bijv. investeringen in kalverdrinkautomaten en mestschuiven. De melkrobot krijgt iets minder prioriteit en de voerrobot duidelijk nog minder.

De melkproductie per koe verhogen, extra aflossen, investeren in extra koeplaatsen, voederwinning uitbesteden en extra grond kopen is de prioriteitsvolgorde van de veehouders om in te spelen op een hoge melkprijs. Bij een lage melkprijs overweegt men vooral om eventueel uitbesteed jongvee weer thuis op te fokken en om – in het kader van anti-cylisch investeren – juist dán een nieuwe stal te bouwen.

Enquête
De enquête onder de melkveehouders is een onderdeel van gezamenlijk onderzoek van de Wageningse instituten ASG en LEI, European Dairy Farmers en Rabobank Nederland. Hierin wordt onder de titel ‘Melken in de Nieuwe Realiteit’ onderzocht wat in de komende vijf jaar belangrijke beslissingen voor Nederlandse melkveehouders zijn met het oog op onder andere de veranderingen in EU-beleid en de wereldmarkt.
Provincie:
Tag(s):