maandag, 2. juni 2008 - 8:19

Melkveehouders strijden voor eerlijke melkprijs

Winterswijk

Onder het motto 'een eerlijke prijs voor een eerlijk product' hebben Winterswijkse boeren vrijdagmiddag demonstratief melk uitgereden. Met deze actie geven de boeren gehoor aan de oproep van de Dutch Dairymen Board (DDB) om over te gaan tot een melkleverstop.

Op 27 mei hebben leden van de DDB zich aangesloten bij de melkleverstop die door tienduizenden Europese melkveehouders wordt gesteund. In Duitsland doen meer dan 60.000 boeren mee. Ook in Oostenrijk en Zwitersland wordt al minder melk aangeleverd.

Het doel van de melkleverstop is te komen tot een beter melkprijssysteem. Pogingen om met de zuivelindustrie samen te werken zijn mislukt. Vandaar dat er nu in Europees verband actie wordt gevoerd. De eisen van de boeren zijn een systeem van melkprijsonderhandelingen gebaseerd op productiekosten en flexibele marktregulering in handen van de melkveehouders.

De leverstop zal worden voortgezet tot 2 juni, daarna zal men bekijken of verdere actie noodzakelijk is.
Provincie:
Tag(s):