maandag, 17. maart 2008 - 17:12

Menaldumadeel annexeert grondgebied Franekeradeel

Franeker

Thomas Bakker kleine keuterboer uit Franekeradeel schrikt normaal niet van storm of andere calamiteiten, sinds zijn huis in Menaldumadeel staat echter wel. Toen boer Bakker afgelopen vrijdag langs de ventweg van Dronrijp naar Franeker liep keek hij toch wel vreemd op. Ineens stond zijn huis, waar hij al jaar en dag prettig boert en zo’n twintig geiten houdt, in de gemeente Menaldumadeel.

Bakker weet dat er tussen de verschillende Friese gemeentes besprekingen zijn tot schaalvergroting, maar dat Franekeradeel nu al een onderdeel van Menaldumadeel is geworden wist hij niet. Bakker: “Al die schaalvergroting dat vind ik maar niets.� Als chauffeur had hij jarenlang zijn werkplek in Dronrijp, dus opzich heeft hij niets tegen deze gemeente. “Maar ik woon lange tijd met mijn vrouw prima op dit prachtige plekje in de gemeente Franekeradeel."

Hoe het tot deze annexatie gekomen is begint Bakker nu langzamerhand te dagen. Een vermoeden heeft hij wel. “Ik denk niet dat het een gemeentelijke dwaling is, maar dat langsfietsende jeugd het bordje een halve slag heeft gedraaid.� Het zou dus betekenen dat de gemeentes tijdelijk van plaats gewisseld zijn.
Provincie:
Tag(s):