donderdag, 27. maart 2008 - 10:55

Mensen eerder naar huisarts met seksuele problemen

Amstelveen

Het aantal mensen dat naar de huisarts gaat met vragen of problemen op het gebied van seksuele gezondheid is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Met name angst voor geslachtsziekten, erectieproblemen, anticonceptie en relatieproblemen zijn redenen voor deze toename.

Dit blijkt uit de registraties van het NIVEL en het kenniscentrum seksualiteit van de Rutgers Nisso Groep.

Raadpleegden in 2001 nog 5 per 1000 mannen een huisarts voor een seksueel probleem, in 2005 waren dat er 8,6 per 1000, een toename van 72%.

Bij vrouwen steeg het aantal contacten van 9,2 naar 11,5 per 1000 vrouwen, een toename van 25%. Mannen en vrouwen, vooral 20-24-jarigen, gingen voornamelijk vaker naar de huisarts vanwege angst voor een geslachtziekte.

Verder gingen vooral oudere mannen van 65-70 jaar beduidend vaker naar de huisarts vanwege erectieproblemen. Daarnaast kwamen ook veel meer mensen naar de huisarts om relatieproblemen of het gebruik van anticonceptie.

De huisarts heeft dus de afgelopen jaren te maken gekregen met meer vragen omtrent seksuele en reproductieve gezondheid en relatieproblemen. Nivel denkt dat huisartsen tegenwoordig ook minder schroom hebben om seksualiteit ter sprake te brengen.
Categorie:
Tag(s):