dinsdag, 21. oktober 2008 - 11:01

Mensen in krachtwijken minder gezond

Bilthoven

Mensen die in de zogeheten krachtwijken wonen, zijn minder gezond dan mensen in de rest van Nederland. Dit komt onder andere door de lagere sociaaleconomische status van de inwoners van de krachtwijken. Dit blijkt uit een studie van het RIVM. De aanpak van krachtwijken zou mede beoordeeld moeten worden op het effect op de gezondheid.

Het RIVM onderzocht de gezondheidssituatie van de bewoners van de krachtwijken. Veertig wijken in achttien steden, aangewezen door de minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) krijgen extra hulp voor de aanpak van problemen met wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid. Het kabinet wil deze wijken binnen tien jaar ontwikkelen van aandachtswijken naar krachtwijken.

De veertig wijken zijn als krachtwijk aangemerkt op basis van verschillende criteria, zoals werkloosheid, laag opleidingsniveau, vandalisme. Gezondheid behoorde niet tot de criteria. Uit de studie van het RIVM blijkt dat de wijken behalve problemen op de gebieden wonen, werken, leren en opgroeien, en integratie en veiligheid, ook gezondheidsproblemen hebben. Het RIVM adviseert dan ook om de aanpak van krachtwijken ook te beoordelen naar mogelijke gezondheidseffecten.

Het RIVM vergeleek de gezondheidssituatie van de krachtwijken met die van de rest van Nederland aan de hand van vier indicatoren: ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen, lichamelijke beperkingen en sportdeelname. Voor de studie zijn enquêtegegevens gebruikt van 139.048 personen, van wie er 7.359 die in de krachtwijken wonen.

In de veertig krachtwijken beoordeelt 25% van de mensen zijn of haar gezondheid als minder dan goed. In de rest van Nederland is dat 17%. Verder geeft 24% van de mensen in krachtwijken aan een langdurige aandoening te hebben, terwijl dat in de rest van Nederland 21% is. Van de mensen in krachtwijken heeft 20% een beperking bij algemene en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen. In de rest van Nederland is dat 13%. In de krachtwijken sport 52% van de mensen niet, tegenover 37% in de rest van Nederland.

Ook uit eerdere studies is bekend dat mensen die in achterstandswijken wonen minder gezond zijn. De gezondheidsachterstanden zijn voor een deel het gevolg van de bevolkingssamenstelling van de achterstandswijken. Vooral het grotere aandeel mensen met een lagere sociaaleconomische status in de achterstandswijken draagt bij aan de gezondheidsverschillen. Dit blijkt ook zo te zijn in de veertig krachtwijken.
Categorie:
Tag(s):