dinsdag, 25. november 2008 - 16:42

Mensen stelen sneller in een omgeving met graffiti

Groningen

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat de mate waarin normen en regels van invloed zijn op gedrag varieert per omgeving. Hun onderzoek werd deze week in het wetenschappelijk vakblad Science gepubliceerd.

Met zes experimenten laten zij zien dat de mate waarin normen en regels van invloed zijn op gedrag, varieert per omgeving. Dat past in de sociologische “Goal framing theory�, die voorspelt dat mensen veel minder geneigd zich aan normen en regels te houden als de omgeving laat zien dat anderen een norm of regel overtreden. Het onderzoek is een duidelijk boodschap voor beleidsmakers, stellen de onderzoekers: ruim straten op, haal graffiti weg, en zorg dat een omgeving laat zien dat normen en regels worden nageleefd.

Dat het negatieve effect van een dergelijke omgeving zelfs aan kan zetten tot ernstiger vergrijpen zoals stelen, bleek uit een experiment waarin een envelop half uit een brievenbus hangt. Door een venster is duidelijk te zien dat er een briefje van vijf euro in zit. Bij graffiti op en rond de brievenbus steekt 27 procent van de voorbijgangers het geld in eigen zak, zonder graffiti doet slechts 13 procent dat.

De onderzoekers hadden het geobserveerde effect verwacht, maar zijn wel verrast door de grootte van de verschillen. De positieve boodschap van het onderzoek is dat normen en regels veel invloed kunnen hebben op gedrag, mits je zorgt dat de normen en regels worden ondersteund door de omgeving.
Categorie:
Tag(s):