vrijdag, 13. juni 2008 - 13:29

Mentorproject Almelo officieel van start

Almelo

Jongeren in Almelo die een steuntje in hun rug kunnen gebruiken, worden met ingang van komend schooljaar gekoppeld aan een mentor. Een volwassene waarmee ze regelmatig kunnen praten, die hen laat ontdekken hoe ze hun leven beter kunnen inrichten en die hen stimuleert het diploma te halen.

Met de ondertekening van een intentieverklaring op donderdag 5 juni jl. door wethouder Kuik-Verweg, de directies van alle scholen voor voortgezet onderwijs, het ROC van Twente, het vrouwenplatform Carree en Scoop welzijn is het mentorproject Almelo, en dus ook de samenwerking tussen de partners, officieel gestart.

De verwachting is dat de komende vier jaar minimaal 140 jongeren aan een mentor gekoppeld worden. De uitvoering van het project is in handen van Scoop welzijn. Het ROC van Twente zorgt voor de scholing van de mentoren. Het mentorproject Almelo wordt gefinancierd door het Oranje Fonds.
Provincie:
Tag(s):