woensdag, 10. september 2008 - 16:47

Meppeler aanpak zorgt voor goede resultaten bij uitkeringsgerechtigden

Meppel

De lage uitvoeringskosten ‘per klant’ in combinatie met de goede invulling van de poortwachtersfunctie maken dat Meppel goed scoort in de benchmark Wet Werk en Bijstand. Ook de goede resultaten op terugvordering en de relatief korte doorlooptijd op een aanvraag voor een WWB-uitkering springen in het oog.

Met een relatief kleine groep medewerkers worden goede resultaten geboekt in de gemeente Meppel. Het hoge aantal klanten per medewerker maakt dat de uitvoeringskosten per klant relatief laag zijn. Ook de ontvangsten uit terugvordering en verhaal worden met een relatief laag aantal medewerkers binnengehaald.
Wethouder Scheele: “Ook uit dit onderzoek blijkt dat Meppel niet alleen een stevig bedrag over heeft voor de minima, maar vooral dat het geld ook bij de minima terecht komt�.

De goede samenwerking (gezamenlijk intake) met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de gezamenlijke aanpak rond fraudealertheid zorgt ervoor dat er minder mensen instromen in de WWB. Deze instroombeperking wordt de poortwachtersfunctie genoemd.
Dat ook de klant al in een vroeg stadium wat merkt van de Meppeler werkwijze, blijkt uit de goede score op de doorlooptijd van de aanvraag voor een WWB-uitkering: gemiddeld 14,3 werkdagen. Wel is er één duidelijk verbeterpunt: De uitstroom naar regulier werk blijft achter. De komende periode zal samen met bijvoorbeeld de uitvoerder Reestmond extra aandacht worden besteed aan de uitstroom naar regulier werk.

Meppel neemt deel sinds 1 januari 2008 aan de benchmark WWB. De benchmark wordt opgesteld via 4 invalshoeken: financiën, klant, inkomen en bedrijfsvoering. Dit model maakt het mogelijk dat gemeenten inzicht krijgen in de samenhang van de aanpak van de sociale zekerheid. Gemeenten hebben met de invoering van deze wet op 1 januari 2004 veel meer beleidsvrijheid gekregen maar ook een veel grotere financiële verantwoordelijkheid. Tekorten moeten uit de eigen financiële reserve worden opgevangen, overschotten zijn vrij besteedbaar. Meppel neemt deel aan de benchmark om de eigen prestaties op het gebied van de WWB te vergelijken met die van andere gemeenten. Verbeteringen in de gemeentelijke werkwijze kunnen zo gerichter worden ingezet.
Provincie:
Tag(s):