donderdag, 31. januari 2008 - 11:46

Merendeel artsen heeft te weinig tijd voor jeugdzorg

Groningen

Liefst 85% van de jeugdartsen is van mening dat ze kinderen niet de zorg kunnen bieden die nodig is. Eenderde van de artsen vindt zelfs dat ze de risicokinderen te weinig ziet. En maar liefst 100 procent ervaart een te hoge werkdruk, zo blijkt uit onderzoek van de SP en de vereniging van Artsen in de Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) onder ruim 300 jeugdartsen.

De helft van de artsen vindt dat er onvoldoende tijd is voor huisbezoeken. Er is te weinig tijd per kind. Terwijl ze steeds meer taken krijgen, komt er te weinig geld bij of gaat er zelfs geld af. Er worden veel overuren gemaakt, betaald en onbetaald. De beloning is slechter geworden en de functie-eisen zijn te licht. Driekwart van de artsen ervaart problemen met doorverwijzen naar bijvoorbeeld de jeugdzorg.

SP-Kamerlid Marianne Langkamp: 'De jeugdartsen hebben via ons onderzoek een duidelijke noodkreet afgegeven: het kan zo echt niet langer. Ze moeten meer tijd krijgen om de kinderen te zien, op huisbezoek te gaan. Er moeten meer jeugdartsen komen, want de werkdruk is echt veel te hoog. En ze moeten een beloning krijgen die past bij hun steeds grotere verantwoordelijkheid voor de zorg voor onze kinderen.'

De consultatiebureaus vormen volgens Langkamp terecht de spil van de Centra voor Jeugd en Gezin, ze snapt dan ook niet waarom deze belangrijke spil dan zo wordt verwaarloosd. 'Ik eis van de minister voor Jeugd en Gezin dat hij de problemen bij de consultatiebureaus zo snel mogelijk oplost, zodat daadwerkelijk alle kinderen alle kansen krijgen.'
Provincie:
Tag(s):