dinsdag, 22. januari 2008 - 16:28

Messen voortaan verboden in centrum Almere

Almere

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat vanaf woensdag 23 januari 2008 in het centrum van Almere een verbod op messen geldt. Aanleiding tot dit verbod is het stijgende aantal geweldsincidenten in het centrum
Het terugdringen van geweld is een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid. In deze beleidslijn past een wapenontmoedigingsbeleid wat erop gericht is wapenbezit en wapengebruik terug te dringen. De aanwijzing geldt vooralsnog voor een jaar (tot 1 januari 2009). Na evaluatie besluit het college tot een verlenging.

APV
De raad heeft op 6 september 2007 besloten om een artikel over het messenverbod op te nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Hierdoor is het nu mogelijk dat het college van B&W een gebied aanwijst waar het verboden is messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben.

Wetgeving
De Wet wapens en munitie verbiedt het voor onmiddellijk gebruik voorhanden hebben van bepaalde steekwapens. Het gaat dan om onder andere messen met twee snijkanten, stiletto’s, valmessen, vlindermessen en werpmessen. In aanvulling op deze wet is een verbod op messen in de APV mogelijk.
Voor de politie is het verbod op messen een goede aanvulling op bestaande wetgeving. Onder de Wet wapens en munitie vallen namelijk niet alle messen. Het kan voorkomen dat een in beslag genomen mes op een later tijdstip teruggegeven moet worden. Dat is niet in lijn met de veiligheidsambities van Almere en het kan tegelijkertijd een averechts effect hebben. Met het verbod op messen geeft de gemeente een duidelijk signaal: Het dragen van steekwapens wordt in Almere niet getolereerd.
Provincie:
Tag(s):