dinsdag, 19. augustus 2008 - 13:16

Met 225 ton van Veendam naar Meeden

De landelijk netbeheerder Tennet maakte zich dinsdag op voor het vervoer van een 225 ton wegende transformator naar Meeden. Het gevaarte kwam aan in de haven van Veendam en is met een dieplader naar Meeden vervoerd.

In het verleden zijn in Meeden twee 220-110kV transformatoren geplaatst. Eén van die transformatoren is ongeveer 10 jaar geleden verplaatst, omdat die elders nodig was. Vanwege de netverzwaring in het Noorden is een paar jaar geleden besloten dat er toch weer een tweede transformator bij moet worden geplaatst. Deze is begin 2007 besteld en is geleverd door de Belgische firma Pauwels. De productie werd ondergebracht bij de firma Ganz uit Hongarije.

Het lag in de planning om het gevaarte om 12.00 uur naar Meeden te vervoeren. Door omstandigheden werd dit opgeschoven naar 13.30 uur. Onderweg moesten een aantal obstakels genomen worden die voor de chauffeur van de combinatie geen enkel probleem op leverde.

De komende tijd zal Tennet bezig zijn om de transformator, met een vermogen van 340 MVA, in te voegen in het bestaande net. Wanneer de transformator operationeel is en gevuld is met olie, weegt het gevaarte 289 ton. De transformator wordt naar verwachting begin november in gebruik genomen.
Provincie:
Tag(s):