woensdag, 7. mei 2008 - 19:47

Metamorfose stadshavengebied

Rotterdam

Het Stadshavensgebied in Rotterdam ondergaat de komende decennia een complete metamorfose waarbij het gebied zich ontwikkelt als internationale proeftuin voor duurzame en klimaatbestendige deltaontwikkeling.

Vandaag presenteerde wethouder Mark Harbers (economie, haven en milieu) samen met minister Jacqueline Cramer (VROM) vijf strategieën voor duurzame ontwikkeling van het gebied. Samen met vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Urgenda, het Rotterdam Climate Initiative en Kennis voor Klimaat –tekenden zij een intentieverklaring voor de oprichting van een Rotterdam Climate Campus in het Stadshavensgebied.

De komende jaren trekt een deel van de havenactiviteiten weg uit de stad, naar de Tweede Maasvlakte. Dit biedt kansen voor Rotterdam. De stad profileert zich steeds meer als waterkennisstad en als koploper op het gebied van duurzame energievoorziening en klimaatverandering.

Wethouder Mark Harbers: `Waar menig grote stad naar hunkert, hééft Rotterdam: ruimte. Maar liefst 1600 hectare, midden in de stad. Dit schept ongekende kansen voor een uniek vestigingsgebied voor wonen, werken en studeren`.

Tot 2025 staan in het gebied 5000 bijzondere nieuwe woningen op en nabij het water gepland. De ontwikkeling van Stadshavens levert ook nog eens 13.000 extra arbeidsplaatsen op. Op de RDM-campus op Heijplaat krijgen meer dan 1000 studenten de mogelijkheid om op deze unieke locatie een technische opleiding te volgen. De opleiding is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en innovatieve bedrijven op het terrein. Stadshavens ontwikkelt zich daarmee tot een proeftuin voor drijvend bouwen en een bruisend gebied voor zowel Rotterdammers als toeristen.

In ´Stadshavens Rotterdam, 1600 ha – Creating on the Edge´ staan vijf duurzame strategieën voor de komende decennia:

1. re-inventing deltatechnology (proeftuin voor energietransitie & klimaatverandering);
2. volume & value (kwantiteit én kwaliteit in de haven);
3. crossing borders (fysieke en sociaal-economische verbinding havenbekkens met omliggende stadswijken);
4. floating communities (drijvend wonen en werken);
5. sustainable mobility (verbeteren bereikbaarheid, o.m. OV-vervoer over water).

Het Stadshavensgebied zal zich de komende decennia ontwikkelen tot een hoogwaardig vestigingsgebied: niet alleen voor haven- en transportbedrijven maar ook voor innovatieve bedrijven en kennisinstituten en bijzondere woonmilieus aan en op het water.

Een eerste stap in de duurzame ontwikkeling van het Stadshavensgebied is de oprichting van de Rotterdam Climate Campus. Dit is een bundeling van kennisinstituten en bedrijven op het gebied van energietransitie en watermanagement. Dit is een belangrijke stap voor Rotterdam als (internationale) proeftuin voor duurzame en klimaatbestendige delta-ontwikkeling.

De Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. zetten een ambitieus programma in gang om de Stadshavens van Rotterdam een nieuwe invulling te geven. Belangrijke doelstellingen zijn versterking van de economische structuur van haven en stad én het creëren van aantrekkelijke en hoogwaardige woon- en werkmilieus.
Provincie:
Tag(s):