woensdag, 19. november 2008 - 13:45

MFC Melderslo met carnaval open

Melderslo

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Mederslo zal met carnaval 2009 open zijn. De Stichting ‘Melderslo onder de Pannen’ krijgt van de provincie een subsidie van € 200.000,- voor de afbouw en inrichting van het nieuwe multifunctionele centrum, zo maakte de Provincie Limburg bekend.

Deze bijdrage in de kosten vindt plaats binnen het programma Investeren in steden en dorpen. Hiermee stimuleert de Provincie de totstandkoming van brede maatschappelijke voorzieningen.

De nieuwe gemeenschapsaccommodatie in Melderslo is een initiatief van de dorpsgemeenschap zelf en een voorbeeld van een goed georganiseerd burgerinitiatief.

Onder één gemeenschappelijk dak bevinden zich een cultuurzaal, een sportzaal, een gemeenschapsruimte, een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en dagopvang voor ouderen. Opvallend is dat ook alle jongerenverenigingen van Melderslo hun nieuwe ‘home’ gaan vestigen in dit multifunctionele centrum.
Door samenwerking binnen een gemeenschapscentrum ontstaan veel voordelen, zoals gezamenlijk gebruik van ruimten en attributen, schaalvoordelen bij inkoop, gedeeld beheer, etc. Bovendien versterkt deze samenwerking de sociale cohesie van het dorp Melderslo.
Provincie:
Tag(s):