woensdag, 20. februari 2008 - 16:50

Milieucontroles anders uitgevoerd

Zevenbergen

Wethouder Vissers van Moerdijk betreurt de kop van het artikel dat vandaag in BN/De Stem staat ‘Minder controles in Moerdijk’. “Het wekt onnodige onrust bij onze inwoners en dat betreur ik zeer.�
De suggestie wordt gewekt dat er minder controles plaatsvinden bij bedrijven waar de provincie toezichthouder is. “De controles worden anders, maar niet minder�, benadrukt wethouder Vissers.

In het kader van meer deregulering/administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven en de inwerkingtreding van de Wabo per 1 januari 2009, voeren provincie, waterschap en gemeente Moerdijk gezamenlijk bedrijfscontroles uit met als doel efficiënter en effectiever te werken, verminderen van de toezichtlast voor bedrijven en het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken overheden. De RMD voert namens de provincie en gemeente de controles uit. Voorheen voerden de organisaties ieder hun eigen controle uit, waardoor het bedrijf meerdere keren door de afzonderlijke instanties werd bezocht.

Het uitvoeren van controles door de Regionale Milieudienst (RMD) is voor de gemeente al een bestaande werkwijze. De RMD controleert voor de gemeente de naleving van de vergunning en doet dat tijdens èn buiten kantooruren. De provincie sluit zich bij bestaande en goed werkende afspraken aan.
Provincie:
Tag(s):