vrijdag, 23. mei 2008 - 17:50

Miljoenen voor programma klimaat en energie in Drenthe

Assen

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe vraagt provinciale staten in de voorjaarsnota 22,6 miljoen euro vrij te maken tot en met 2011 voor de uitvoering van het programma Klimaat en Energie. Dat geld is voornamelijk bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en tegelijkertijd ruimtelijke en economische kansen te benutten.

GS vinden dat Drenthe een voortrekkersrol op het gebied van klimaat en energie moet gaan vervullen en wil dat benadrukken door het te verbouwen provinciehuis als voorbeeldproject te nemen. Voor het klimaatbestendig maken van het provinciehuis vragen GS daarom een bedrag van 4,3 miljoen Euro.

Naast het provinciehuis gaat het college ook in het komende contract voor het openbaar vervoer de voorwaarde neerleggen dat een flink aantal bussen op aardgas en vervolgens op groen gas gaat rijden. De provincie wil dat mede mogelijk maken door te investeren in de daarvoor noodzakelijke vulpunten.
Provincie:
Tag(s):