donderdag, 13. maart 2008 - 21:26

Minder afvaltoeristen in Aa en Hunze

Gieten

De gemeente Aa en Hunze heeft het project Ontwikkeling Afvalbrengstation (ABS) officieel afgesloten. Het nieuwe Afvalbrengstation aan de Spekstoep in Gieten is nu 9 maanden in gebruik en de cijfers over deze periode laten zien dat een aantal trends zich aftekenen.

Door de invoering van de afvalpassen heeft de gemeente minder afvaltoeristen dan voorheen. Hierdoor is er ondermeer minder afval te vervoeren en te verwerken. Doordat alle afvalzaken op een centraal punt zijn samengebracht en goed opgeleid personeel de burgers begeleidt op het terrein is de scheiding van de verschillende soorten afval sterk verbeterd.

Het vermoeden dat door de invoering van de afvalpas en een tarief boven de 600 kilogram de hoeveelheid zwerfvuil en illegale afvalstortingen zou toenemen, is tot op heden niet bevestigd.

Het project heeft inclusief de bodemsanering van de voormalige stortplaats in totaal 1,8 miljoen euro gekost en is binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):