dinsdag, 2. december 2008 - 10:10

Minder diabetes door leefstijlbegeleiding

De Bilt

Persoonlijke leefstijlbegeleiding levert aanzienlijke gezondheidswinst op bij diabetici en bij mensen die door zwaar overgewicht een verhoogd risico op diabetes hebben. Met name beweeg- en dieetadvies blijkt een kosteneffectieve maatregel. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het RIVM

Deze resultaten zijn relevant voor de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering. Op dit moment bevat het basispakket maximaal vier consult-uren per jaar met een diëtist op medische indicatie voor een bedrag van 225 euro.

In Nederland komt ruim een miljoen mensen tussen de 30 en 70 jaar in aanmerking voor leefstijlbegeleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met overgewicht en hoge bloeddruk, of personen met een verstoorde glucosehuishouding. Zij lopen een groter risico om diabetes te ontwikkelen. De leefstijlbegeleiding is alleen zinvol bij gemotiveerde mensen; naar verwachting ruim eenderde van de groep.

De leefstijlbegeleiding bestaat uit begeleiding op maat: persoonlijke adviezen over bewegen en voeding en, zo nodig, ook het bewegen onder begeleiding. Het RIVM toont aan dat intensievere begeleiding al na een jaar leidt tot meer gewichtsverlies. Leefstijlbegeleiding rond 400 euro vermindert het gemiddelde gewicht bij mensen met obesitas na een jaar met 5%. Met het huidige basispakket wordt dit geschat op 3%.

Het RIVM berekende ook de kosteneffectiviteit van leefstijlbegeleiding à 400 euro in kosten per gewonnen levensjaar in goede gezondheid. Voor mensen met (zwaar) overgewicht komt dit neer op c.a. 3000 euro en voor patiënten met diabetes type 2 is dat 8000 euro. Deze vorm van zorgverlening is dus kosteneffectief.

Als leefstijlbegeleiding ingevoerd gaat worden, moet de kwaliteit ervan gegarandeerd worden. Bovendien is een goede inbedding in de gebruikelijke zorg noodzakelijk.
Provincie:
Tag(s):