woensdag, 30. april 2008 - 14:44

Minder incidenten drugs- en drankoverlast door 'Dwang en Drang'

Roermond

Het project ‘drang en dwang’ dat vorig jaar in Roermond van start is gegaan, blijkt succesvol te zijn. Het doel is door een integrale aanpak van zorg en repressie drugs- en drankoverlast terug te dringen en betere opvang voor daklozen te realiseren. Voor drugs- en drankoverlast was er een piek van 71 incidenten in juli. Begin maart 2008 was dat aantal 35, zo maakte de gemeente bekend.

De overlast door de zogenoemde ‘drunkies’ is afgenomen. Daarnaast is de dagopvang, gebruikersruimte en methadonverstrekking op één locatie, aan de Schipperswal, gerealiseerd.

In het project werken de Riagg-Zuid, GGZ Noord- en Midden-Limburg, de Maatschappelijke Opvang Voorziening (MOV) en politie, afdeling Stadstoezicht en het Openbaar Ministerie nauw samen. De gemeente ontwikkelt de randvoorwaarden voor een optimale samenwerking en voert de regie, onder meer vanuit het Veiligheidshuis.

Hoewel de overlast is afgenomen, is deze deels verplaatst naar het gebied net buiten de singelringen. Oorzaak ligt in een harde kern van de doelgroep die overlast blijft plegen en onvoldoende doorstroomt naar voorzieningen en gebruik maakt van het zorgaanbod. Anderzijds kan de oorzaak gevonden worden in het ontbreken van een 24-uurs opvangvoorziening (dag- en nachtvoorziening sluiten niet aan), hoewel de overlast ook nog steeds tijdens de openingstijden plaatsvindt.

De algemene conclusie is dat het project voorgezet dient te worden met een aantal extra maatregelen.
Provincie:
Tag(s):