woensdag, 17. september 2008 - 21:00

Minder klachten bij gemeente Delfzijl

Delfzijl

In 2007 zijn er twaalf klachten over de ambtelijke organisatie van de gemeente Delfzijl ingediend. Dat is een daling ten opzichte van 2006. Toen werden er zestien klachten ingediend. Dat staat in het openbaar jaarverslag `Interne klachten 2007'.

Het betreffen voornamelijk klachten over administratieve zaken, zoals het niet (tijdig) beantwoorden van brieven. Van de twaalf klachten zijn er negen binnen de wettelijke afhandelingtermijn van zes weken behandeld. Acht klachten zijn gegrond verklaard.

De gemeente is verplicht om ingediende schriftelijke klachten te registreren en jaarlijks te publiceren. De gemeente Delfzijl publiceert hierover in het burgerjaarverslag. Het jaarverslag `Interne klachten 2007' ligt ter inzage en is verkrijgbaar bij de Centrale Balie in het gemeentehuis.
Provincie:
Tag(s):