maandag, 20. oktober 2008 - 9:46

Minder langdurige bijstand in aandachtswijken

Den Haag

Het aantal langdurig bijstandsafhankelijken in de aandachtswijken is in 2007 iets sneller afgenomen dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de aandachtswijken wonen relatief meer mensen met bijstand dan in andere wijken. Mede door de goede economische situatie vorig jaar is het aantal mensen met een uitkering afgenomen.

In de aandachtswijken wonen bijna vier keer zoveel mensen met langdurige bijstand als in heel Nederland. Bijna 7 procent van de mensen in de aandachtswijken is langdurig afhankelijk van bijstand.

Het totaal aantal mensen met langdurige bijstand is in 2007, met 5,5 procent, aanzienlijk afgenomen. Dit is onder meer te danken aan de goed draaiende economie dat jaar. In de aandachtswijken was de afname van langdurig bijstandsafhankelijken nog wat sterker dan gemiddeld in Nederland, namelijk 6 procent. Hierdoor hebben de aandachtswijken hun achterstand in dit opzicht een beetje ingelopen.

Van de vier grote steden heeft Rotterdam het grootste aandeel mensen met een langdurige bijstandsuitkering. In deze gemeente is de afname ook het grootst. Den Haag is de enige van de vier grote steden waar het aantal mensen met langdurige bijstand in de aandachtswijken minder sterk afneemt dan in de niet-aandachtswijken.

De helft van alle aandachtswijken ligt in de vier grote steden.
In de vier grote steden woont bijna 80 procent van alle inwoners van aandachtswijken.
Categorie:
Tag(s):