maandag, 7. januari 2008 - 10:08

Minder migratie-huwelijken Turken en Marokkanen

Amsterdam

De meeste Turkse en Marokkaanse mannen in Nederland trouwen met een vrouw van dezelfde herkomst, uit Nederland of hun land van herkomst. In 2006 liet ongeveer een kwart van de Turkse en Marokkaanse mannen in Nederland die trouwden, hun bruid overkomen uit Turkije of Marokko. Dit is duidelijk minder dan vijf jaar eerder.

Van de Turkse en Marokkaanse mannen die in 2006 trouwden, deed slechts een op de tien dat met een autochtone vrouw. Dat komt neer op ongeveer 150 huwelijken per jaar.

Verreweg het grootste deel van de Turkse mannen die in 2006 trouwden, koos voor een Turkse bruid uit Nederland (54 procent) of een uit Turkije (27 procent). In 2001 liet nog 56 procent van de Turkse mannen hun bruid overkomen uit het land van herkomst. Het aantal migratiehuwelijken is voor Turken de afgelopen jaren dus flink gedaald: van zo’n 1100 in 2001 tot nog maar 400 in 2006. Het aandeel huwelijken met een Turkse partner uit Nederland is de laatste paar jaar juist gestegen.
Provincie:
Tag(s):