donderdag, 23. oktober 2008 - 10:13

Minder regels in Nieuwegein

Nieuwegein

Geen vergunning meer nodig voor venten, ophangen van spandoeken of uitdelen van folders. Een els, wilg, populier, conifeer of naaldboom in uw eigen tuin zonder vergunning kappen? Een feestje geven voor 99 man zonder vergunning? Het kan allemaal binnen de gemeente Nieuwegein. Een flink aantal vergunningen is omgezet in een melding of sterk vereenvoudigd. Met deze maatregelen wil de gemeente het aantal regels verminderen en de dienstverlening verbeteren.

Bureaucratie staat een goede dienstverlening soms in de weg. De gemeente heeft daarom haar hele pakket aan plaatselijke regelingen kritisch bekeken. Tijdens een startbijeenkomst waar ook burgers en een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel aanwezig waren, werden algemene criteria geformuleerd waaraan een regel moest voldoen om te kunnen blijven bestaan.

72 Regels bleken in aanmerking te komen voor óf schrappen óf voor een sterke vereenvoudiging. De gemeenteraad is akkoord gegaan met deze vereenvoudiging. Inmiddels zijn de informatie op de website en de bijbehorende digitale formulieren ook aangepast. De bedrijven die regelmatig gebruik maken van die regels zijn persoonlijk hierover geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):