donderdag, 4. september 2008 - 16:03

Minder rompslomp door paraplusloopvergunning

Burgum

Gisteren mocht Menso Oosting, directeur Vastgoedproductie van woningcorporatie WoonFriesland de eerste paraplusloopvergunning van Tytsjerksteradiel ontvangen van wethouder Bart Bakker. Tytsjerksteradiel is tevens de eerste gemeente in Friesland die aan WoonFriesland een parapluvergunning heeft verleend. Voor zowel de gemeente als de aanvrager van de vergunning levert de invoering van de paraplusloopvergunning een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing op.

Wanneer een bedrijf in bezit is van een paraplusloopvergunning hoeft niet voor ieder bouwwerk een afzonderlijke sloopvergunningsprocedure hoeft te worden doorlopen voor asbestsaneringswerkzaamheden. De paraplusloopvergunning kan voor meerdere gebouwen in één project aangevraagd worden maar het kan ook om meerdere gebouwen van één eigenaar gaan, zoals in het geval van WoonFriesland. Dit betekent voor zowel de gemeente als de aanvrager minder administratieve rompslomp.
Provincie:
Tag(s):