maandag, 3. maart 2008 - 11:55

Minder schade aan gemeentelijke eigendommen tijdens jaarwisseling

Epe

De kosten van schade aan eigendommen van de gemeente zijn lager dan vorig jaar. De gemeente, politie, brandweer en Stichting Koppel hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling samengewerkt aan preventieve maatregelen. Zo is geprobeerd vernielingen binnen de perken te houden of te voorkomen.

Alle partijen hebben de samenwerking als positief ervaren en zullen ook tijdens de volgende jaarwisseling samenwerken.

Tijdens oud en nieuw werden diverse extra maatregelen getroffen: vreugdevuren met toezicht door vrijwilligers van Stichting Koppel, surveillance door een beveiligingsbedrijf en preventieve maatregelen zoals het weghalen van containers. Alle extra inzet heeft er toe geleid dat er geen problematische situaties ontstonden. Verder was men sneller ter plaatse doordat er meer ‘ogen en oren’ beschikbaar waren dan in eerdere jaren. Ook was er meer afleiding georganiseerd voor jongeren.

Er zijn diverse gemeente-eigendommen vernield zoals: verkeersborden, een verkeersregelinstallatie, een bushokje, groen en speeltoestellen. Ook zijn een grote ruit en twee kleine ruiten aan de voorkant van het gemeentehuis vernield. Het totale schadebedrag bedraagt € 39.615,-, in 2007 was dit nog € 51.549,-.

Van alle schades heeft de gemeente aangifte gedaan bij de politie om verhaal daarvan mogelijk te maken. De schades zijn echter niet te verhalen omdat de daders niet opgespoord konden worden.

Uit de evaluatie komen de volgende aandachtspunten:
· de meeste vernielingen zijn aangericht nadat het toezicht ophield (na 04.00 uur). Er moet ook toezicht komen na 04.00 uur.
· de locatie Hoge Weerd verdient meer aandacht;
· aandacht voor extra verlichting van winkeliers;
· alle kwetsbare objecten (bijvoorbeeld containers) moeten leeg of weggehaald zijn.

De gemeenteraad van Epe wordt gevraagd opnieuw € 10.000,- beschikbaar te stellen voor extra maatregelen tijdens de volgende jaarwisseling.
Provincie:
Tag(s):