vrijdag, 10. oktober 2008 - 17:37

Minder subsidie voor politieke partijen

Den Haag

Op politieke partijen zal een bezuiniging die verspreid over vier jaar in totaal oploopt tot 1,4 miljoen euro worden gerealiseerd. Het totaalbedrag aan subsidies aan politieke partijen bedraagt thans ruim 15 miljoen euro.

De verlaging van de subsidie staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen waarmee de ministerraad op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd. De politieke partijen zijn in 2007 per brief op de hoogte gesteld van de voorgenomen verlaging van de subsidies.
Provincie:
Tag(s):