donderdag, 15. mei 2008 - 9:01

Minder terugval in criminaliteit door inzet voorwaardelijke sancties

Groningen

Staatssecretaris Albayrak wil dat vaker bijzondere voorwaarden worden opgelegd bij een schorsing van voorlopige hechtenis of een voorwaardelijke sanctie. Door de bijzondere voorwaarden toe te snijden op de persoon van de verdachte of dader kan terugval in criminaliteit worden voorkomen. De staatssecretaris streeft naar een intensivering van 25% van dergelijke voorwaardelijke trajecten.

Albayrak zei dit in Zwolle bij de start van het project Optimalisering Voorwaardelijke Sancties. In het kader van dit project worden in vier arrondissementen ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze. Elk arrondissement richt zich op een bijzondere doelgroep. Naast het arrondissement Zwolle-Lelystad (geweldplegers), gaat het om de arrondissementen Amsterdam (jong-volwassenen), Groningen (plegers huiselijk geweld) en Maastricht (verslaafde veelplegers). De vier lokale projecten hebben een looptijd van anderhalf jaar en worden begeleid door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie.
Provincie:
Tag(s):