maandag, 22. december 2008 - 22:33

Minder uitval onder scholieren in Sittard-Geleen

Sittard

Afgelopen schooljaar hebben in de regio Sittard-Geleen minder scholieren voortijdig hun opleiding afgebroken dan het voorgaande jaar. Dit blijkt uit het regionaal jaarverslag leerplicht schooljaar 2007-2008. Wethouder Berry van Rijswijk (onderwijs):“De primaire doelstelling om alle leerplichtigen op school of in een alternatief traject te hebben, is behaald. Het doet ons goed dat er aanzienlijk minder voortijdig schoolverlaters zijn ten opzichte van het schooljaar 2006-2007�.

Het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Westelijke Mijnstreek (RBL) heeft ls doelstellingen: 100% leerplichtigen op school of in een alternatief traject en 10% minder voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het jaar daarvoor. Het eerste doel is met 99% behaald en het tweede doel is met 25% in plaats van 10% behaald. Deze resultaten zijn mede bereikt door een goede samenwerking met de ketenpartners. Aanbevelingen voor het komend jaar zijn het waarborgen van de continuïteit, het registreren van het daadwerkelijke absoluut verzuim, het toezien op de meldingsplicht van kwalificatieplichtigen, een evaluatie van het Jeugd Preventie Programma en herbeoordelen van de scholingstrajecten.

Op het gebied van de leerplicht is de samenwerking met de regiogemeenten Beek, Schinnen en Stein geformaliseerd door middel van een daartoe afgesloten samenwerkingsovereenkomst.
Provincie:
Tag(s):