dinsdag, 10. juni 2008 - 20:53

Minder verkeersslachtoffers in de gemeente Coevorden

Coevorden

Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Coevorden is in de periode 2001-2007 aanzienlijk gedaald. Uit cijfers van de Dienst Verkeer en Scheepvaart blijkt dat in 2001 er nog 113 slachtoffers vielen; in 2007 waren dat er 50. Dat is een afname van 56 procent; de sterkste daling van alle Drentse gemeenten. Landelijk nam het aantal ongevallen met gemiddeld 29 procent af. De investeringen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan in een veiliger verkeer hebben effect.

De gemeente Coevorden doet, net als alle andere Nederlandse gemeenten, mee aan het landelijke project ‘Duurzaam Veilig Verkeer’. Daarbij draait het om het voorkomen van ongevallen. Binnen de gemeente Coevorden ligt de nadruk op verbetering van de infrastructuur, zoals de aanleg van verkeersdrempels en rotondes, een duidelijker belijning van wegen en het invoeren van 30 kilometer zones in dorpskernen.

Iedere verkeersslachtoffer is er één te veel en daarom blijft de gemeente Coevorden zich de komende jaren inzetten voor een veiliger verkeer. De gemeente wil in alle dorpskernen 30 kilometer zones invoeren en buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de belangrijke wegen, 60 kilometer zones. De verwachting is dat hierdoor vooral het aantal enkelzijdige ongevallen zal afnemen.

In 90 procent van de verkeersongevallen is menselijk falen de belangrijkste oorzaak. Daarom komt de nadruk bij het voorkomen van ongevallen in de toekomt meer te liggen op gedragsbeïnvloeding. De gemeente Coevorden is daar al erg actief in. Zo doen scholieren mee aan verkeersexamens, wordt het Drentse verkeersveiligheidslabel uitgereikt aan scholen die zich aantoonbaar sterk maken voor verkeersveiligheid en verzorgt de gemeente bromfietscursussen en scootmobielcursussen.
Provincie:
Tag(s):