maandag, 29. september 2008 - 10:23

Minder vrouwen sterven door borstkanker

Groningen

In 2007 is het aantal sterfgevallen door borstkanker verder gedaald. Voor het eerst eiste borstkanker minder slachtoffers onder vrouwen dan longkanker. Onder niet-westers allochtone vrouwen komt borstkanker beduidend minder vaak voor.

In 2007 zijn 3 180 vrouwen overleden aan borstkanker. Dat is bijna 5 procent minder dan in 2006. Toen overleden 3 335 vrouwen aan deze ziekte. In de afgelopen tien jaar daalde de kans om aan borstkanker te overlijden met ruim een kwart. Voor het eerst was in 2007 het aantal doden door longkanker onder vrouwen groter dan dat door borstkanker. Onder vrouwen van 30 tot 50 jaar is borstkanker echter nog wel de belangrijkste doodsoorzaak. Bij een op de zes vrouwen die op deze leeftijd overlijden, is borstkanker de oorzaak.

Vorig jaar overleden 370 vrouwen jonger dan 50 jaar aan borstkanker. Tien jaar eerder waren dat er nog 513. Ook onder vrouwen van 50 jaar en ouder zijn de aantallen gedaald. De kans om aan borstkanker te overlijden is naar verhouding het sterkst afgenomen in de leeftijdsgroep van 70 tot 80 jaar. De afname hangt samen met de invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Provincie:
Tag(s):