donderdag, 31. januari 2008 - 8:33

Minder werkelozen in Gelderland

Provincie

De arbeidsmarkt laat nog altijd een gunstig beeld zien, al zijn er ook signalen dat er slechter weer op komst is. In het vierde kwartaal daalde het aantal niet-werkenden in Gelderland opnieuw. Dat is al voor het achtste kwartaal op rij. Het bestand slonk met bijna 2400 personen, iets boven de landelijke daling van vier procent.

Alle leeftijdsgroepen profiteerden hiervan, het meeste de mensen onder de 45 jaar.

De Gelderse CWI vestigingen telden eind december 51.400 niet-werkende werkzoekenden. In vergelijking met vorig jaar is dat een daling van 9.000. De provincie blijft daarmee iets achter bij de landelijke daling van 17 procent.

Het aantal niet-werkenden in Gelderland daalde in vergelijking met vorig jaar met gemiddeld 15%. De sterkste daling deed zich voor rondom Zevenaar, Ulft en Zaltbommel. Ook in alle andere plaatsen liep de werkloosheid terug. Een administratieve herschikking bij de gemeente Arnhem leidde daar tot een lager resultaat.

Bijna zes procent van de Gelderse beroepsbevolking is niet-werkend. De veertien Gelderse CWI vestigingen telden eind december 51.400 mensen zonder werk. Er zijn meer vrouwen werkloos dan mannen. Hoe jonger des te meer kans op een baan. Er staan nog 1.500 jongeren zonder werk geregistreerd. Een deel daarvan staat slechts kort ingeschreven. Ook ouderen profiteren van de gunstige economie. Hun kansen op een baan dalen echter nog steeds met het klimmen der jaren. Daardoor groeit het aandeel oudere werkzoekenden in het totale bestand tot nu al meer dan de helft. CWI telt in Gelderland 27.500 niet-werkenden van 45 jaar en ouder.

De economische groei duurt voort. Toch zijn er ook waarschuwende signalen zoals recentelijk van minister Donner. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is de afgelopen twee jaren voortdurend gedaald. Gelderland zit nu weer op hetzelfde lage niveau als in 2002. Het kleinere bestand leidt ook tot krapte op de arbeidsmarkt.

Steeds vaker proberen bedrijven op onorthodoxe wijze aan geschikte mensen te komen. Langs snelwegen, op auto’s en op internet, overal zie je de vacatures. De situatie verschilt per sector, per beroep, per leeftijdsgroep en per opleiding. Niet alleen de hoger opgeleiden zijn veelgevraagd. Ook op lager- en middelbaar beroepsniveau is er veel vraag naar bijvoorbeeld technici en naar beveiligingspersoneel.
Provincie:
Tag(s):