dinsdag, 30. september 2008 - 11:46

Minister Cramer sluit project omgevingsvergunning Oost-Groningen af

Veendam

Op maandag 6 oktober a.s. wordt het project ‘Samen klaar voor de omgevingsvergunning’ in Oost-Groningen feestelijk afgesloten in cultureel centrum van Beresteyn te Veendam. De nieuwe omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. Het gaat om één aanvraag bij één loket met één beslissing na één procedure met één beroepsgang en één toezichthouder.

Het grootste gedeelte van deze omgevingsvergunningen zal verleend worden door de gemeenten. Het voordeel van de omgevingsvergunning voor burgers en bedrijven is minder administratieve lasten en een betere afstemming van de vergunningen.

Anderhalf jaar is er door de gemeenten Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten intensief samengewerkt aan een gezamenlijk traject. Onder regie van de Streekraad Oost-Groningen en met ondersteuning van adviesbureau DHV en expertisecentrum ELO-Grunn zijn producten gemaakt waarmee de gemeenten nu zelf verder kunnen.

Deze samenwerking op het gebied van de omgevingsvergunning is zo uniek dat dit project door o.a. het ministerie van VROM als voorbeeld wordt genoemd. Als afsluiting van dit gezamenlijke project zal minister Cramer dan ook zelf het eerste exemplaar van het eindproduct in ontvangst nemen.
Provincie:
Tag(s):