dinsdag, 22. april 2008 - 18:42

Minister en politiebonden bereiken formeel akkoord

Den Haag

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de politievakbonden NPB, ACP, ANVP en VMHP hebben nu ook formeel een akkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. De inhoud van het akkoord is nu concreet vastgesteld. In de loop van mei vindt de ondertekening plaats.

In 2008 krijgen dienders er 3,5 procent loon bij. Ook ontvangen de agenten een eenmalige uitkering van 1200 euro voor diegene die lager als schaal 10 zitten. In 2009 en 2010 zullen de lonen met respectievelijk 3,3 en 3,25% stijgen.

Voor politiemensen die zware, gevaarlijke of andere politiespecifieke taken in hun functie heben zal de vernieuwing van de functiewaardering en het loongebouw een extra inkomensstijging opleveren. Hiervoor is 2,2,% voor de loonsom gereserveerd.

Verder krijgen politiemensen met studerende kinderen boven de 18 jaar een tegemoetkoming van 69 euro bruto per maand per kind.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over vrijwillige verlenging van de werkweek van 36 naar 38 of 40 uur, over de onregelmatigheidstoeslag, over een verruimde afbouwregeling voor mensen die hun onregelmatigheidstoeslag verliezen en over het werven en behouden van meer vrouwen en allochtonen bij de politie.

Voor de langere termijn komt er een overlegorgaan met politievakbonden, ministeries, korpsbeheerders, hoofdcommissarissen, het Openbaar Ministerie en deskundigen van buiten de politie. In dit overleg moet een gemeenschappelijke visie ontwikkeld worden op de ontwikkeling en de maatschappelijke positie van de politie. Ook wordt in het overleg gezocht naar mogelijkheden om gebrek aan waardering en respect voor de politie weg te nemen.
Provincie:
Tag(s):