donderdag, 7. februari 2008 - 19:56

Minister Eurlings belooft helderheid over ontwikkkeling Lelystad Airport

Lelystad

Minister Eurlings van verkeer en waterstaat heeft toegezegd dat hij binnenkort in een brief helderheid geeft over de ontwikkeling van Lelystad Airport.
Hij verwacht voor eind 2009 de aanwijzingsprocedure voor uitbreiding van de Lelystadse luchthaven te hebben afgerond. In dat geval kan de uitbreiding met verlenging van de start- en landingsbaan tot 2.100 meter in 2010 een feit zijn. Dat maakt de komst van grotere passagiers-vliegtuigen (Boeiing 737, Airbus 320) op Lelystad Airport mogelijk.
Dit meldt de digitale nieuwsbrief 'Luchtpost Lelystad'.

Toezegging
Minister Eurlings deed de toezegging bij de behandeling van het ‘Luchthavenverkeersbesluit Schiphol‘ in het algemeen overleg van de Tweede kamercommissie verkeer en waterstaat woensdag 6 februari jl. In dit luchthavenverkeersbesluit zijn regels en normen afgesproken voor het vliegverkeer, het milieu en de veiligheid op en rond Schiphol.

Het luchthavenverkeersbesluit moet aangepast worden om de ontwikkeling van Schiphol tot 2010 mogelijk te maken. In dat kader is er ook sprake van uitplaatsing van vluchten naar regionale luchthavens. Voor een aantal Kamerleden was dat aanleiding vragen te stellen over de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Lopende procedure
De lopende procedure om te komen tot een uitgebreide luchthaven Lelystad kwam stil te liggen door de uitspraak van de Raad van State op 10 oktober 2007. Deze bepaalde dat er een nieuw aanwijzingsbesluit door de minister moet worden genomen dat gericht is op de totale ontwikkeling van Lelystad Airport. Daar hoort een Milieueffectrapport (MER) bij die de effecten van de totaal voorziene ontwikkeling in beeld brengt. De minister heeft daarvoor twee jaar de tijd. Provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Schiphol Group en NV Lelystad Airport willen echter sneller en dringen aan op spoed bij de minister. Naar verwachting komt de minister in maart op bezoek om met de betrokken partijen te praten.
Provincie:
Tag(s):