dinsdag, 29. april 2008 - 22:51

Minister Eurlings tekent voor nieuw Rotterdam Centraal

Rotterdam

Op de sloopresten van het oude Centraal Station tekende Minister Camiel Eurlings van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de subsidiebeschikking voor de bouw van de nieuwe openbaar vervoer terminal. De ondertekende subsidiebeschikking is overhandigd aan ProRail. Daarnaast zijn er overeenkomsten tussen de betrokken partijen getekend. Nu kan de aanbesteding voor de bouw van het bovengrondse deel van de nieuwe terminal definitief van start gaan.

Voor de betrokken partijen hebben Udo Groen, lid van de raad van bestuur ProRail, Marcel Niggebrugge, financieel directeur NS en burgemeester Opstelten hun handtekening gezet onder de overeenkomsten. Hierin staan onder andere afspraken over de datum wanneer het station in gebruik genomen wordt. Maar ook de afspraken over het realiseren van het kwaliteitsniveau van de nieuwe openbaar vervoer terminal staan er in.

De nieuwe openbaar vervoer terminal is noodzakelijk om de verwachte verdrievoudiging van het aantal reizigers in 2025, door de komst van de HSL-zuid en RandstadRail, mogelijk te maken.

De totale projectkosten van het nieuwe Rotterdam Centraal zijn vastgesteld op 600 miljoen euro plus een aanvullende 20 miljoen. Die is bedoeld voor flankerende werkzaamheden aan de spoorzijde. Deze werkzaamheden vinden gelijktijdig plaats met de bouwwerkzaamhede.

Naast het ministerie van V&W en de gemeente Rotterdam zijn het ministerie van VROM, NS en stadsregio Rotterdam financiers van het project.

Na het onderteken kreeg minister Eurlings een paar Rotterdam Centraal bouwlaarzen van burgemeester Opstelten. De laarzen zijn een symbolische uitnodiging naar alle partijen om de 'pas er in te houden' voor de ingebruikname van de openbaar vervoer terminal in oktober 2011.
Provincie:
Tag(s):