woensdag, 2. januari 2008 - 10:38

Minister gaat onveilige parkeerplaatsen veiliger maken

Amsterdam

Parkeerplaatsen langs de A1, A67, A2, A50, A15, A58 en A16 staan in de top 20 van meest onveilige parkeerplaatsen langs de snelwegen die minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft opgesteld. De top 20 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Koninklijke Landelijke Politiediensten, brancheorganisaties en de Bond van Verzekeraars.

Bij de twintig meest onveilige parkeerplaatsen neemt de minister maatregelen die de verlichting ter plekke en het zicht op de geparkeerde voertuigen verbeteren. Voor deze licht- en zichtaanpassingen heeft Eurlings een budget van tien miljoen euro voor de komende twee jaar beschikbaar gesteld.

De aanpassingen aan de top 20 parkeerplaatsen worden gedaan op basis van de aanbevelingen voor voldoende verlichting en het wegnemen van zichtbeperkingen, die in het Convenant “Aanpak Criminaliteit Wegtransportsector� zijn vastgelegd. Dit convenant is in 2004 getekend door overheid, Verbond van Verzekeraars en brancheorganisaties. Bij de aanleg van alle nieuwe en opnieuw in te richten parkeerplaatsen worden de genoemde aanpassingen ook meteen meegenomen.

Minister Eurlings benadrukt dat diefstal en criminaliteit in het wegvervoer alleen effectief aan te pakken zijn met een mix van maatregelen, die zowel door de vervoerders, de verladers, de chauffeurs als de overheid genomen kunnen worden. Voor de categorie van strenger beveiligde parkeergelegenheden (met hekken, bewaking) ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven, met name voor die parkeerplaatsen die niet direct aan de snelwegen liggen.
Provincie:
Tag(s):