donderdag, 31. januari 2008 - 19:32

Minister Plasterk aanwezig bij start sociale agenda

Assen

Minister Plasterk van OCW bezoekt maandag het provinciehuis in Assen om aanwezig te zijn bij het startsein voor het proces dat moet leiden tot de provinciale Sociale Agenda 2009-2012. Gedeputeerde Anneke Haarsma zal met een symbolische slag op de gong de start voor dit proces markeren.

In de sociale agenda staan de plannen en ambities van de provincie op onderwerpen als jeugd, sport, welzijn, wijkvernieuwing, onderwijs en tijdenbeleid. Ook reikt gedeputeerde Haarsma aan de gemeenten een symbolische cheque uit om te komen tot samenwerkingsverbanden rond een aantal thema’s zoals jeugdzorg, sport, welzijn en onderwijs.

De bijeenkomst maandag in het provinciehuis staat vooral in het teken van tijdenbeleid, één van de onderdelen van de sociale agenda. Om die reden is minister Plasterk aanwezig. Hij komt naar Drenthe om zich te laten informeren over de stand van zaken rond tijdenbeleid.

In 2007 ondertekenden gedeputeerde Haarsma en minister Plasterk een convenant waarin Drenthe werd uitgeroepen tot koploper op dit terrein vanwege de vele goede resultaten op het gebied van multifunctionele dienstencentra, de pilots dagarrangementen en brede schoolactiviteiten. Het doel van het convenant is dat de provincie Drenthe door het ministerie ondersteund wordt om, samen met gemeenten en andere partijen, er voor te zorgen dat de combinatie van werk en privé eenvoudiger wordt.
Provincie:
Tag(s):