woensdag, 29. oktober 2008 - 21:17

Minister President Niederssachsen op bezoek

Groningen

De Minister-President van de Duitse deelstaat Niedersachsen, Christian Wulff, bezoekt op 30 en 31 oktober Groningen. Op 30 oktober is hij te gast bij de Vereeniging van Handelaren. De 31e oktober neemt hij deel aan het jaarlijkse bestuurlijke overleg van de partners in de Nieuwe Hanze Interregio onder voorzitterschap van Commissaris van de Koningin Max van den Berg. Groningen draagt aan het einde van dit overleg het NHI-voorzitterschap over aan Bremen.

De Nieuwe Hanze Interregio, een in 1991 in het leven geroepen samenwerkingsverband van de Duitse deelstaten Niedersachsen en Bremen en de Nederlandse provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel, houdt jaarlijks een bestuurlijk overleg waarbij actuele zaken worden besproken en de bestuurlijke koers voor een nieuwe voorzittersperiode wordt bepaald.

Het voorzitterschap van de NHI wordt op toerbeurt vervuld door de "regeringsleider" van een van de partners. In de bijeenkomst van 31 oktober aanstaande draagt Commissaris van de Koningin Max van den Berg, na 20 maanden Gronings voorzitterschap, de voorzittershamer over aan de Vrije Hansestad Bremen in de persoon van Senator Dr. Reinhard Loske.
Provincie:
Tag(s):