dinsdag, 12. februari 2008 - 14:10

Minister reageert schriftelijk op beveiliging Schiphol

Den Haag

Naar aanleiding van recente publicaties in de pers en de uitzending “Undercover in Nederland� op 10 februari jl. over de beveiliging van de luchthaven Schiphol, heeft de minister van Justitie dinsdag een brief gestuurd naar de kamer met een reactie hierop.

Hierin schrijft de minister dat hij de zaak uiterst serieus opneemt en, zoals al eerder bekend was gemaakt, zal de Marechaussee een onderzoek instellen naar de veiligheid op de luchthaven. Tevens is de Inspectie Beveiliging Burgerluchtvaart verzocht een feitenonderzoek te doen.

Dat Alberto Stegeman met een ‘geleende’ pas het platform kon betreden met in zijn tas een nepbom, doet de minister af als een ‘menselijke fout’ tijdens de toegangscontrole en die niet geheel is uit te sluiten.

Over het plaatsen van de nepbom in het vliegtuig reageert de minister als volgt: ‘Uit de montage van de beelden die in de reportage werden vertoond, is niet duidelijk te constateren in welk stadium van ‘afhandeling’ het vliegtuig verkeerde. Dit is van essentieel belang om te bepalen in hoeverre er sprake is van een onregelmatigheid in de beveiliging van het vliegtuig. Ook blijft de vraag of het een vertrekkend vliegtuig betrof of één dat zojuist was gearriveerd’.

Verder kondigt de minister een aantal maatregelen aan. Zo zijn drie personeelstoegangen per direct gesloten en zal er bij de overige ingangen een 100% fysieke controle van het personeel en hun meegenomen voorwerpen plaatsvinden. Per 1 juli 2008 zullen alle doorgangen naar het platform worden voorzien van een irisscan ten behoeve van de identiteitscontrole. Met onmiddellijke ingang zal het aantal onvoorspelbare controles van de medewerkers die de luchthaven verlaten, worden verhoogd.
Provincie:
Tag(s):