maandag, 7. april 2008 - 20:35

Minister Rouvoet aanwezig bij bijeenkomst Drentse Verwijsindex

Exloo

Drie gemeenten in de regio zuidoost-Drenthe hebben zich maandag met de Drentse Verwijsindex (DVI) aangesloten bij de landelijke Verwijsindex Risicosignalering. Door te werken met de verwijsindex is het eenvoudiger om jongeren waarmee het dreigt mis te lopen, in een vroeg stadium op te sporen en te helpen. De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen hebben maandag de aansluitingsovereenkomst getekend met minister Rouvoet van Jeugd en gezin, in aanwezigheid van gedeputeerde Munniksma van de provincie Drenthe.

De gemeenten zien samen met de provincie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg, een grote meerwaarde in risicosignalering en vooral de samenwerking daarbinnen. De koppeling van het Drentse systeem met de Landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR) zorgt er voor dat instanties (zoals bureau jeugdzorg, maatschappelijk werk of politie) gegevens over jongeren waarmee het mis dreigt te gaan kunnen uitwisselen. Zijn er twee instanties die via de Verwijsindex een probleem signaleren, dan ontvangen de melders een zogenaamd niet-pluissignaal, en nemen ze contact op met elkaar. Door samen te werken kan een jongere die in de problemen is geraakt snel worden geholpen.

Veel gemeenten in Nederland hebben al een eigen verwijsindex. De landelijke verwijsindex zorgt ervoor dat er over de gemeentegrenzen heen gekeken kan worden. Als een jongere in de ene gemeente woont, in een andere gemeente naar school gaat en in een derde gemeente uitgaat, dan brengt de landelijke verwijsindex signalen van instanties uit verschillende gemeenten bij elkaar. Hiermee wordt voorkomen dat probleemjongeren buiten beeld blijven.

De drie Drentse gemeenten zijn de eerste in Drenthe die zich bij het landelijk systeem aansluiten. Het is voor het eerst in Nederland dat plattelandsgemeenten zich aansluiten bij het landelijk systeem. Bovendien is het voor het eerst dat een gemeente vanuit het Centrum voor jeugd en gezin (gemeente Emmen) of een samenwerkingsverband jeugd en zorg deelneemt. Reden voor minister Rouvoet om onze provincie te bezoeken en zijn handtekening onder de aansluitingsovereenkomst te plaatsen.
Provincie:
Tag(s):