donderdag, 27. november 2008 - 14:03

'Minister Rouvoet geeft geen antwoord op vragen over zijn geslacht'

Den Haag

De JOVD heeft naar aanleiding van het in te voeren Elektronisch Kinddossier (EKD) minister Rouvoet (ChristenUnie) dezelfde vragenlijst aan met het verzoek deze persoonlijk in te vullen.

De jonge liberalen zijn geschokt over de zeer persoonlijke aard van de vragenlijst welke vanaf 2009 bijgehouden zal worden door artsen en verpleegkundigen.

In de lijst staan enkele vergaande privacygevoelige vragen, waaronder de vraag naar de omvang van het mannelijk geslacht, de kleur van haar in de schaamstreek en vorm van het scrotum bij jongens. Landelijk voorzitter Jeroen Diepemaat: "Als Rouvoet dit van ons wilt weten, heeft hij er vast geen bezwaar tegen de vragen ook zelf te beantwoorden". De informatie kan zonder toestemming van de ouders opgeslagen worden na een bezoek aan de jeugdgezondheidszorg. Het dossier wordt in ieder geval bijgehouden tot het jaar waarin een kind 19 wordt. Aangezien deze informatie daarna nog minimaal 15 jaar bewaard wordt blijft deze dus sowieso opvraagbaar tot het 34ste levensjaar.


De jonge liberalen maken zich zorgen over eventueel misbruik van deze gegevens, en vrezen de trend van voortschrijdende breuk van privacyrechten door de Nederlandse overheid. Landelijk voorzitter Jeroen Diepemaat: "Wij zijn erg benieuwd of minister Rouvoet ook zelf bereid zou zijn tot het invullen van deze lijst met vragen van condoomgebruik tot seksuele activiteit. We eisen van de heer Rouvoet antwoorden op deze vragen vanuit zijn eigen jeugd en zullen deze gegevens zorgvuldig opslaan in ons eigen archief".


De regeringspartijen CDA, ChristenUnie en PvdA uitten gisteren heftige kritiek op VVD-kamerlid Dezentjé Hamming die het dossier aan de orde stelde, en noemden haar optreden onder meer respectloos en stemmingmakerij. De JOVD is echter bezorgd over de toenemende registratie van gevoelige persoonsgegevens door de overheid zonder voorafgaande toestemming, en noemt deze toenemende verwaarlozing van privacyrechten van burgers pas écht respectloos.

Ook de VVD is geschokt over de vragenlijst die minister Rouvoet als basis voor het Electronische Kinddossier (EKD) wil gaan gebruiken. VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentje Hamming is ontstemd. “Deze minister slaat echt door".

De minister heeft donderdagmiddag telefonisch aan de jonge liberalen laten weten geen interesse te hebben in het invullen van de lijst.
Provincie:
Tag(s):