woensdag, 9. januari 2008 - 10:18

Minister stelt geld beschikbaar om wachtlijsten aan te pakken

Groningen

Minister Rouvoet stelt 13 miljoen euro beschikbaar om de wachtlijst van jeugdige licht verstandelijk gehandicapten (jeugd lvg) met gedragsproblemen in de AWBZ aan te pakken. Nog eens 13 miljoen euro gaat naar de jeugd geestelijke gezondheidszorg (jeugd ggz).

De Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming krijgen respectievelijk 9,5 miljoen euro en 2 miljoen euro. Het aantal maatregelen jeugdbescherming en het aantal beschermingsonderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming zal naar verwachting in 2008 verder toenemen. De minister wil zo voorkomen dat de uitvoering van deze maatregelen onder druk komt te staan.

Ten slotte is er 2,5 miljoen gereserveerd voor een betere informatievoorziening in de jeugdzorg. Hiermee geeft Rouvoet een impuls aan de gewenste verbeteringen, waaronder het traject Beter, Anders, Minder (BAM), dat zich richt op betere beleidsinformatie voor de provinciale jeugdzorg.
Provincie:
Tag(s):