woensdag, 2. juli 2008 - 10:02

Minister stuurt rapport Oldenkotte naar de kamer

Den Haag

Tijdens het spoeddebat van 19 juni 2008 heeft de staatssecretaris van Justitie toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het onafhankelijk onderzoek dat de Raad van Toezicht van het forensisch psychiatrisch centrum (fpc) Oldenkotte heeft ingesteld naar aanleiding van een vertrouwensbreuk tussen de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur van deze kliniek.

De Raad van Toezicht heeft staatssecretaris Albayrak op 28 juni 2008 bij brief geïnformeerd over het onafhankelijk rapport en welke conclusies hij daaraan verbindt. De staatssecretaris zendt dit rapport aan de Tweede Kamer met de brief van de Raad van Toezicht. Het Rapport op hoofdlijnen is ter vertrouwelijke kennisneming aangeboden.

Staatsecretaris Albayrak heeft op basis van de brief van de Raad van Toezicht en de maatregelen die zijn getroffen, voldoende vertrouwen dat door het interim-bestuur al het nodige zal worden gedaan om de vertrouwensrelatie met het personeel te herstellen en het veiligheids- en behandelniveau te waarborgen.
Provincie:
Tag(s):