maandag, 8. december 2008 - 21:02

Minister Ter Horst neemt profielschets Commissaris van de Koningin in ontvangst

Assen

In een bijzondere vergadering hebben Provinciale Staten maandag de profielschets vastgesteld die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe Commissaris van de Koningin in Drenthe. Nu het profiel van de nieuwe commissaris vaststaat kan minister Ter Horst starten met de werving van kandidaten voor de bestuursfunctie. De vertrouwenscommissie onder leiding van voorzitter Eddy Veenstra (PvdA) en Henk Klaver (vice-voorzitter) verwachten in april kandidaten te kunnen voordragen aan de Staten.

De provincie Drenthe zoekt een energieke, daadkrachtige Commissaris van de Koningin, die communicatief sterk is, beschikt over een goed ontwikkeld strategisch en tactisch inzicht en die met beide benen op de grond staat. In een reactie op het profiel ging de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in op de hoge eisen. ‘We zijn altijd op zoek naar het schaap met vijf poten ook al weten we dat die niet bestaat’. Ze zal in de benoemingsprocedure de mening van de Drentse inwoners meenemen.

De profielschets bevat de belangrijkste uitkomsten van de raadpleging onder de Drentse bevolking. Zo moet de nieuwe commissaris bij voorkeur iemand zijn ‘met een band met Drenthe of minimaal met gevoel voor de Drentse aard’. Ook vermeldt het profiel de voorkeur van Drenten voor iemand die weet wat er speelt in de samenleving en die tussen de mensen staat. De nieuwe commissaris moet zich sterk maken voor bevordering van de werkgelegenheid, behoud van de Drentse natuur en de kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie.

Ook zijn vandaag de leden van de vertrouwenscommissie officieel benoemd. Alle fracties in de Staten zijn vertegenwoordigd. Naast voorzitter Veenstra en vice-voorzitter Klaver bestaat de commissie uit Van de Boer (VVD), Oosterlaak (SP), Wendt (ChristenUnie) en Langenkamp (Groen Links). Gedeputeerde Haarsma is adviserend lid namens het college. Directeur-Secretaris Imhof ondersteunt ambtelijk en Statengriffier Rozema is secretaris van de vertrouwenscommissie.
Provincie:
Tag(s):