maandag, 20. oktober 2008 - 18:36

Minister Van der Hoeven neemt nieuwe Versnellings-agenda in ontvangst

Grathem

In Grathem heeft de provincie Limburg vandaag een nieuwe Versnellingsagenda aangeboden aan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. In 2005 is de eerste Versnellingsagenda gepresenteerd. Maar de Limburgse economie verandert. Van een vrij eenzijdige, op industriële productie gerichte provincie ontwikkelt Limburg zich tot een dynamische, innovatieve en ondernemende kenniseconomie. Dit transformatieproces vraagt om een nieuwe Versnellingsagenda Limburg die de economische strategie voor de komende jaren (2008-2011) vastlegt.

In de nieuwe Versnellingsagenda blijven de clusters van kracht, te weten Healthcare, Chematerials & Energy en Agro & Food, het fundament van de Limburgse economie. Ze geven richting aan de economische positionering en profilering van Limburg op het nationale en Europese speelveld en dragen bij aan de internationale ambities: Limburg als het geografische hart van een uitzonderlijke technologische topregio die per definitie grensoverschrijdend is en zowel geografisch als functioneel beschouwd kan worden als een economische eenheid in culturele verscheidenheid.

Daarnaast gaat in de nieuwe Versnellingsagenda speciale aandacht uit naar de realisatie van een vitaal, divers en innovatief midden- en kleinbedrijf (MKB). Een ‘job-motor’ bij uitstek die de economie de noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve wendbaarheid, weerbaarheid en veerkracht geeft. Daarom wordt sterk ingezet op een brede ondersteuning van innovatie in het MKB via een MKB innovatieprogramma en komt er specifieke ondersteuning volgens de open-innovatiemethodiek (het delen en ontwikkelen van kennis door het grootbedrijf, de kennisinstellingen en het MKB om samen tot nieuwe product-marktcombinaties te komen).

Tot slot is er in het MKB-onderdeel van de Versnellingsagenda aandacht voor het project ‘Take Over’. Een project dat de problematiek én de kansen van bedrijfsopvolging voor MKB-ers aanpakt.
Provincie:
Tag(s):