woensdag, 2. juli 2008 - 13:50

Minister wil versterkte aanpak voetbalvandalen

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil de wet wijzigen om openlijke geweldpleging van voetbalvandalen effectiever aan te kunnen pakken. De politie beschikt in bepaalde gevallen wel over informatie dat groepen supporters elkaar willen treffen, maar heeft geen zicht op het tijdstip en de plaats van het mogelijke geweld.

De inzet van opsporingsbevoegdheden in een eerder stadium zou mogelijkheden openen om gewelddadig treffen van voetbalvandalen te voorzien en te voorkomen. Dit blijkt uit een brief die de bewindsman naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘Er is mij veel aan gelegen dat, wanneer de politie beschikt over informatie dat openlijke geweldpleging wordt beraamd, tijdige opsporing van deze activiteiten mogelijk is, zodat openlijke geweldpleging kan worden voorkomen en bestraffing van de aanstichters kan volgen’, aldus de minister.

Vervolging voor poging tot uitlokking van geweld kan bij de aanpak van voetbalvandalisme het gebruik van bijvoorbeeld een telefoontap rechtvaardigen, maar dat kan niet in alle gevallen. Daarom wil de minister de strafrechtelijke aanpak versterken. Het opzettelijk bevorderen van geweld tegen personen of goederen is laakbaar en strafwaardig gedrag. Als voetbalvandalen met behulp van mobiele telefonie en andere communicatiemiddelen elkaar inlichtingen verschaffen over tijd en plaats om strafbare feiten te begaan, zou een daarop toegesneden strafbaarstelling passend kunnen zijn. De minister zal daarover met het openbaar ministerie in overleg treden en na het zomerreces een definitieve beslissing nemen.
Provincie:
Tag(s):