donderdag, 17. januari 2008 - 17:51

Minister wil weer in gesprek met politiebonden

Groningen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat weten dat zij weer om de tafel wil gaan zitten met de politiebonden. In een reactie laat zij weten, 'De enige manier om tot elkaar te komen is echter met elkaar het overleg aan te gaan, in formele dan wel informele zin. Het gaat er nu om dat wij onze verschillen overbruggen en tot een oplossing komen'.

De minister is van mening dat de onvrede c.q. het gevoelde gebrek aan waardering wordt veroorzaakt door andere zaken dan het inkomen. Zij wil die oorzaken wegnemen waardoor zij hoopt dat de onvrede verdwijnt.

De bonden zijn op vrijdag 18 januari uitgenodigd bij het ministerie voor overleg.
Provincie:
Tag(s):