donderdag, 23. oktober 2008 - 9:47

Ministerie haalt weer bakzeil inzake kapvergunning Awacs

Onderbanken

Tijdens de informatiebijeenkomst die woensdagavond door het ministerie van VROM in Schinveld werd gehouden over het Awacs-vlieglawaai, zijn zo’n 60 burgers weggelopen. De bezoekers liepen weg toen een kolonel van de Awacs-basis het word nam.

De burgers voelen zich nog steeds niet serieus genomen door het ministerie, zegt Stop Awacs op haar website. In totaal werd de bijeenkomst bezocht door ruim 100 personen.

Eerder op de dag bepaalde de Raad van State (RvS) dat het ministerie van VROM en Defensie een vergunning van de gemeente Onderbanken nodig hebben als zij weer in het bosgebied nabij de Awacs-basis bomen willen kappen. De beide ministeries hadden beroep aangetekend tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie Limburg over het bestemmingsplan "Buitengebied Onderbanken" van de gemeente Onderbanken, maar dit werd door RvS verworpen.

Dit betekent dat de ministeries bij de gemeente een vergunning moeten aanvragen voor de eventuele bomenkap. De minister van VROM en de staatssecretaris van Defensie willen dat de mogelijkheid om bomen te kappen rechtstreeks in het bestemmingsplan wordt opgenomen. De Raad heeft daar een streep doorgezet en tegen de uitspraak kan ook geen beroep worden aangetekend.
Provincie:
Tag(s):