dinsdag, 15. juli 2008 - 11:07

Minstens 700.000 ziekte- en 80 sterfgevallen door besmet voedsel

De Bilt

Jaarlijks veroorzaken ziekteverwekkers in voedsel minstens 700.000 ziekte- en 80 sterfgevallen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM in De Bilt en het Nationaal Kompas Volksgezondheid. De ziektegevallen betreffen meestal infecties aan het maagdarmkanaal (gastro-enteritis). Het aantal ziektegevallen als gevolg van besmet voedsel ligt waarschijnlijk hoger, want van de jaarlijks in totaal bijna 5 miljoen gevallen van gastro-enteritis is bij slechts 1,7 miljoen gevallen de oorzaak bekend.

Ziekteverwekkende micro-organismen kunnen op veel verschillende plaatsen in de keten van de voedselbereiding in voedsel terechtkomen. Met het terugdringen van deze ziekteverwekkers kan nog veel gezondheidswinst behaald worden. Bij voorkeur vindt deze bestrijding in een zo vroeg mogelijk stadium plaats (in veehouderij en tuin- en landbouw). Dit is niet altijd mogelijk.

Daarom is het nodig om verderop in de keten bij de verwerking, distributie en consument aanvullende maatregelen te nemen. Om de consument bewust te laten worden van een goede hygiëne rond de bereiding van voedsel is in 2008 de landelijke campagne 'Wat je moet weten, om veilig te eten!' gestart.
Provincie:
Tag(s):