maandag, 10. november 2008 - 15:16

'Misbruik sociale huurwoningen aanpakken'

Den Haag

Minister Vogelaar (WWI) wil het misbruik van sociale huurwoningen aanpakken. De activiteiten van het Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurgedrag (NMOH) en het Waarderings Register Huurders (WRH) kunnen daar een rol in spelen. Dat heeft zij maandag 10 november bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Beide initiatieven houden databanken van huurders bij met als doel huurders met ongewenst huurgedrag te registeren en verhuurders de gelegenheid te geven maatregelen te treffen. In de brief geeft de minister aan dat er verschillende vormen van misbruik zijn. Het kan gaan om illegaal onderverhuur, het gebruik van een woning voor wietteelt of andere (illegale) zakelijke activiteiten.

Maar ook het verlaten van de woning met grote huurachterstand en het stelselmatig veroorzaken van overlast voor omwonenden. ‘Registers kunnen een functie hebben in het bestrijden hiervan’, aldus minister Vogelaar.

De minister maakt echter wel een kanttekening bij het weren van ‘slechte’ huurders. Wonen is immers een primaire levensbehoefte en het kan niet zo zijn dat mensen door een misstap in het verleden de mogelijkheden op wonen verspelen. Daarom is het van belang dat mensen ook weer uit de registers kunnen verdwijnen en een tweede kans krijgen.
Categorie:
Tag(s):