zaterdag, 26. juli 2008 - 12:33

Mishandeling eenden singel aan het Ruim

Urk

Het College van Burgemeester en Wethouders betreurt het ten zeerste dat er Muskuseenden worden mishandeld, zoals in de afgelopen tijd in diverse kranten te lezen stond.

De verwondingen waarmee deze eenden bij de dierenbescherming worden gebracht, veroorzaakt door nylondraad met vishaken, zijn schokkend. Dat eenden alleen al vanwege hun aanwezigheid bij deze vijver geschopt worden, is ongehoord.

Wie dergelijke zaken bedenkt en uitvoert, moet weten dat dit totaal niet door de beugel kan en dan ook scherp wordt afgekeurd. Met klem roept de gemeente de daders van deze praktijken op, hiermee te stoppen. Ook roepen wij de ouders op de jeugd hierop aan te spreken. Bij constatering van dierenmishandeling doet de gemeente Urk aangifte bij de politie.

Doordat dat deze Muskuseenden nu geen gezonde en rustige leefomstandigheden meer hebben, is door de dierenbescherming gevraagd de eenden te mogen vangen en ze elders in een veilige omgeving weer te herplaatsen.

Vanwege dit gegeven maar ook omdat de populatie Muskuseenden steeds groter wordt, zal de dierenbescherming met toestemming van de gemeente Urk een aantal Muskuseenden vangen. Er wordt voor gezorgd dat de eenden elders herplaatst gaan worden.

Als u als particulier Muskuseenden in het gebied rond de singel aan het Ruim houdt, dan wordt u dringend verzocht deze zo snel mogelijk op te hokken en opgehokt te houden, zodat deze niet ook per ongeluk worden gevangen.
Provincie:
Tag(s):